Avoimet työpaikat

Toni Kinnunen, Joensuu

”Tänä vuonna tulee 21 vuotta siitä, kun aloitin työt täällä Joen­suun tehtaalla. Aikai­sempi toimi­tus­joh­taja soit­teli ja kyseli, olisinko kiin­nos­tunut haas­tat­te­lusta. Olisi poraus sekä kokoon­pa­no­työtä tarjolla. Menin haas­tat­te­luun ja sain aika pian soiton, että tulenko töihin. Muistan vieläkin, kun mainit­tiin, että kuvien luku­tai­dos­sani on vielä paran­ta­mista. Nyt luen kuvia unis­sani.

Monen­laista työtä on tullut tehtyä täällä 21 vuoden aikana. Ihan aluksi aloitin pora­hom­milla ja kun ne työt väheni, siir­ryin levy­työs­tö­kes­kuk­selle ja ajoin lase­riakin jonkun aikaa. Laserin jälkeen siir­ryin varasto ja lähet­tä­mö­työn­te­ki­jäksi. Silloin varas­tossa ei ollut omaa työn­te­kijää, joten siinä sai uutta haas­tetta. Varas­to­työssä olen nyt tänäkin päivänä. Työn­ku­vaan liittyy kaikki osta­mi­sesta varaston hylly­tyk­seen. On kiva, kun vuosien varrella on saanut vastuuta. Parasta työs­säni on mielen­kiin­toiset työteh­tävät, modernit työtilat sekä työyh­teisö.”

Samankaltaiset artikkelit