Avoimet työpaikat

Aleksi Karilahti, Heinävesi

”Olen työs­ken­nellyt 9 kuukautta täällä Heinä­veden tehtaalla. Alun perin tarkoitus oli työl­listyä rekry­oh­jelman kautta, mutta loppujen lopuksi sitä ei sitten tullut. Oma hake­muk­seni kuitenkin oli ilmei­sesti sen verran hyvä, että minut otet­tiin pereh­ty­mään. Kävin myös varkauden ammat­tio­pis­tolla suorit­ta­massa 1 kk pika­kurssin koneis­tuk­sesta.

Olen pitänyt työs­täni. Työteh­tä­viini kuuluu koneistus. Ajan sorveja sekä työs­tö­kes­kuksia. Muka­vinta on vaih­telu työteh­tä­vissä ja se, että tehtaan ilma­piiri on hyvä ja työka­verit mukavia.”

Samankaltaiset artikkelit